ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ

Print Friendly

Έκδοση Κλειδάριθμου

 

 

Απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση:

 

  1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
  2. Συμπληρώστε την αίτηση απόδοσης ΑΦΜ (Μ1) .
  3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής
Υπηρεσίες